Státní správa • 2015

Česká Centrála Cestovního Ruchu

IČO 49277600

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

36.
pořadí
66%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Komplexní marketingová a komunikační kampaň
Reklamní a marketingové služby
4
Ø3 v odvětví
Nákup mediálního prostoru pro realizaci integrované marketingové kampaně
Reklamní a marketingové služby
2
Ø3 v odvětví
Tvorba NIP a sběr dat
Vývoj programového vybavení
3
Ø1 v odvětví
Nákup mediálního prostoru pro realizaci integrované marketingové kampaně II
Reklamní a marketingové služby
4
Ø3 v odvětví
Nákup mediálního prostoru pro marketingovou kampaň
Reklamní a marketingové služby
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

89%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
M.i.p. Group, a.s.
19 93 629 270
Ogilvy & Mather spol. s r.o.
3 77 909 563
Red Media s.r.o.
2 59 520 204
Sprinx Systems,  a.s.
4 44 451 404
Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
4 33 578 305
Ostatní dodavatelé 102 399 301 168

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

62%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 5% (3 z 60)
Necenová soutěž 98% (59 z 60)
Dělení zakázky na části 47% (28 z 60)
Elektronická aukce 0% (0 z 60)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 734 122 245
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 362 171 633
Nákupy celkem 2 096 293 878

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

80%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Plošná reklama na letišti Praha - Ruzyně
Jediný dodavatel (právní důvody)
7 998 580
Reklama na LCD monitorech v prostorách Letiště Václava Havla Praha.
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (právní důvody)
5 990 400
Propagace domácího a příjezdového cestovního ruchu za využití aktivních audiovizuálních technik v rámci 1. festivalu světla v Praze – SIGNAL
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (právní důvody)
4 998 500
Tvorba projektové dokumentace národního informačního portálu
Neuveden
4 049 587
Reklama na LCD monitorech v prostorách Letiště Václava Havla Praha
Jediný dodavatel (právní důvody)
3 993 600

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,38

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 135)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (5 z 135)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 135)
Chybné IČO dodavatele 15% (20 z 135)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 135)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 135)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (3 z 135)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (12 z 135)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

5%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 8% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,64 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 135)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 135)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 11% (15 z 135)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 135)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 135)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 135)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 24% (32 z 135)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.