Nemocnice • 2015

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

IČO 00064165

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. O zakázky je dostatečná konkurence.

15.
pořadí
69%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Dobrý den,

rádi bychom se vyjádřili k nedostatkům, které byly v rámci hodnocení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze shledány. Většina je vzhledem k rozsahu kontrolovaných údajů a jejich samotné povaze bez většího významu a závažnosti.

Byla shledána chyba s označením "Zakázka nemá uvedeno evidenční číslo z Věstníku". K tomuto nedostatku došlo administrativním pochybením a zadavatel v současné době pracuje na jeho odstranění u všech jednotlivých veřejných zakázek. V souvislosti s tímto nedopatřením došlo ke vzniku chyby "Zakázka není uvedena na žádném z profilů zadavatele". Zakázky na profilu zadavatele uvedeny jsou, ale z důvodu absence evidenčního čísla z ISVZ nedošlo k propojení.

Dále byla shledána chyba "Dodavatel není uveden mezi uchazeči", kdy uvedený dodavatel není uveden v seznamu uchazečů dle př. 5 vyhlášky č. 33/2012 Sb, odst. 1, písm h). Veškeré informace, které mají být uvedeny v seznamu uchazečů dle výše uvedeného ustanovení vyhlášky, jsou uvedeny v písemné zprávě, která je vždy zveřejněna na profilu zadavatele. Do budoucna budou tyto informace ještě duplicitně vyplňovány do samostatného formuláře na profilu zadavatele.   

K chybě "Zakázka je vedená jako zadána / ukončena, ale nemá uvedeného dodavatele" došlo s ohledem na změnu profilu zadavatele, kdy v rámci této změny nebyly propsány všechny informace uvedené na starém profilu. Kontrola komplexnosti údajů propsaných do nového profilu zadavatele probíhá vzhledem k jejich velkému rozsahu postupně a nebyla ještě ukončena. S ohledem na tuto skutečnost připouštíme možnost absence některých údajů, které ještě kontrolou neprošly.

Jak již bylo uvedeno výše, pracujeme na odstranění veškerých shledaných nedostatků a v nejbližší době budou všechny odstraněny.  

S pozdravem

Mgr. Kateřina Míková

Odbor veřejných zakázek

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Radioterapeutický ozařovač se spirální distribucí záření
Přístroje a doplňky pro radioterapii
1
Ø1 v odvětví
Endokrinní terapie – léčivé přípravky
Endokrinní terapie
neuveden
Ø3 v odvětví
Zajištění supervisní péče pro Nemocniční informační systém
Zdravotnické informační systémy
1
Ø1 v odvětví
Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN v Praze
Úklidové práce
7
Ø6 v odvětví
Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Pojištění
neuveden
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Alliance Healthcare s.r.o.
37 689 143 704
Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
28 562 306 264
Stargen Eu s.r.o.
1 119 320 250
Viapharma s.r.o.
30 96 816 937
Promedica Praha Group, a.s.
6 94 227 839
Ostatní dodavatelé 283 1 422 754 649

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 15% (21 z 136)
Necenová soutěž 7% (9 z 136)
Dělení zakázky na části 69% (94 z 136)
Elektronická aukce 60% (81 z 136)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 3 156 205 713
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 9 823 490 787
Nákupy celkem 12 979 696 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

77%
průměr 78%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 15%
Zrušené zakázky 26%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,52

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 39% (157 z 403)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 18% (73 z 403)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 403)
Chybné IČO dodavatele 4% (15 z 403)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 403)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 403)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (34 z 403)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (29 z 403)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

21%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 26% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,71 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (1 z 403)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 403)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 403)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 403)
Insolvence dodavatele 1% (3 z 403)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (2 z 403)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (62 z 403)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.