Government • 2019 • past ranking

Česká rozvojová agentura

IČO 75123924

Buyer does not support competition by using e-auctions, lots or extended deadlines. Court deemed all complaints against buyer invalid or insignificant.

Buyer's statement

Vyjádření České rozvojové agentury k dosaženým výsledkům


Česká rozvojová agentura (ČRA) je specifický veřejný zadavatel zřízený zákonem č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Úkolem ČRA je zajišťovat realizaci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). ČRA realizuje projekty ZRS v rozvojových zemích v souladu s plány ZRS, schválenými vládou ČR, prostřednictvím veřejných zakázek a udělování dotací oprávněným subjektům. Vzhledem ke specifickým podmínkám aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek na projekty zahraniční rozvojové spolupráce, které jsou realizovány v rozvojových zemích, nelze v části ukazatelů vyvozovat jednoznačné závěry při použití metodiky hodnocení zadávání veřejných zakázek, která je primárně určena k porovnání zadavatelů soutěžících zakázky s místem plnění v České republice.


Počet nabídek + Koncentrace dodavatelů

ČRA jako zadavatel připravující projekty zahraniční rozvojové spolupráce soutěží veřejné zakázky, jejichž realizace probíhá v rozvojových zemích. Plnění zakázek v těchto zemích zpravidla od dodavatelů vyžaduje určitou zkušenost, specifické schopnosti a kvalifikační předpoklady. Náročnost realizace takovýchto zakázek je navíc ve srovnání s realizací obdobných zakázek v České republice výrazně vyšší (jako jeden z mnoha příkladů uvádíme zajištění záručního servisu u dodávek do zemí, jako je Etiopie či Gruzie). Okruh potenciálních dodavatelů zakázek na projekty zahraniční rozvojové spolupráce je tudíž omezený a nelze očekávat, že bude stejně široký jako u zakázek realizovaných na území ČR.


Nástroje podporující soutěž

Charakter veřejných zakázek (tj. komplexní projekty zahraniční rozvojové spolupráce) neumožňuje ČRA využití elektronických aukcí. Obdobně s ohledem na potřebu zajištění bezproblémové realizace rozvojových projektů, zaměřených na podporu místních partnerů, není většinou vhodné dělení zakázky na části, aby nedošlo k nekoherentnímu přístupu v rámci projektů a následné neúspěšné realizaci. ČRA využívá možnost stanovení delší lhůty pro podání nabídek u zakázek obzvláště náročných na přípravu nabídky, délky prodloužení však nedosahují hodnoty nastavené ve výpočtu zIndex. ČRA doposud nerealizovala veřejnou zakázku, v rámci níž by poptávala nová a na trhu neexistující řešení, pro něž by bylo vhodné využití inovativních řízení.

ČRA zároveň klade velký důraz na kvalitu předmětu plnění, a proto u většiny veřejných zakázek využívá možnost hodnocení pomocí kvalitativních hodnotících kritérií.


Soutěžní řízení

V rozvojových zemích se často a rychle mění podmínky, a ne vždy je možné ve fázi přípravy projektu bez trvalé přítomnosti v místě zjistit všechny relevantní informace. ČRA proto využívá JŘBÚ především pro zajištění dodatečných prací v případě, kdy se v průběhu realizace projektů vyskytnou neočekávané okolnosti, ohrožující úspěšné dokončení projektu a jeho udržitelnost. V případě VZ „Dodávka zdravotnických přístrojů pro vybraná oddělení pediatrické nemocnice Zhvania“ pak ČRA přistoupila k použití JŘBU až poté, co ani při opakovaném vyhlášení nebyla podána žádná nabídka.


Konzistentní jednání

Vyšší podíl zrušených zakázek je způsoben omezeným okruhem potenciálních dodavatelů zakázek soutěžených pro zahraniční rozvojovou spolupráci, kdy bylo ve většině případů zadávací řízení zrušeno z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka.


Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

43%
average 57%
Largest contracts
Industry
Bids
Výstavba čistírny odpadních vod Briceni
Buyer profile data - no industry specification
2
Ø1 in industry
Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac
Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
5
Ø5 in industry
ZAVEDENÍ UDRŽITELNÉHO SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU WOREDY HAWASSA ZURIYA
Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
1
Ø5 in industry
Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.
Agricultural machinery
3
Ø2 in industry
Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi
Building demolition and wrecking work and earthmoving work
1
Ø5 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

70%
average 86%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Ircon, s.r.o.
7 109,522,723
DEKONTA, a.s.
6 92,377,351
GEOtest, a.s.
8 54,210,598
AQUA - GAS, s.r.o.
7 32,125,947
PRESSKAN system, a.s.
2 28,854,016
Other suppliers 87 168,519,765

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

23%
average 43%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (0 from 32)
Nonprice competition 66% (21 from 32)
Division into lots 3% (1 from 32)
E-auction 0% (0 from 32)
Innovative procedure 0% (0 from 32)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

75%
average 75%
Average values displayed

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

74%
average 75%

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

59%
average 64%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 0%
Cancelled contracts 39%
Average requirements modifications count 0.45
Average decision length 45.88 days

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

91%
average 90%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 51)
Final or estimated price not published 24% (12 from 51)
Procedure type not published 0% (0 from 51)
Missing supplier ID 8% (4 from 51)
Missing buyer ID 0% (0 from 51)
Wrong buyer name 0% (0 from 51)
Missing call for tenders 0% (0 from 51)
Missing winning price 0% (0 from 51)
Contract modification by more than 50 % 0% (0 from 51)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

72%
average 57%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 100% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.16 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of 43 tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 1 tender
500K-1000K 45 tenders
1000K+ 37 tenders