Nemocnice • 2015

Nemocnice Na Bulovce

IČO 00064211

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nemocnice Na Bulovce - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Pojištění
4
Ø2 v odvětví
Dodávka elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elek. pro Nemocnici Na Bulovce
Elektrická energie
4
Ø4 v odvětví
Nemocnice Na Bulovce - dodávka reagencií a výpůjčka integrovaného analyzátoru pro OKBI
Zdravotnický spotřební materiál
5
Ø3 v odvětví
POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF (NEMOCNICE NA BULOVCE - NÁKUP CT OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTROJE)
Tomografické přístroje
2
Ø2 v odvětví
Mamograf
Mamografické přístroje
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 51 914 844
Siemens, s.r.o.
2 27 114 565
Right Power Energy, s.r.o.
1 24 839 890
Abbott Laboratories, s.r.o.
1 18 939 810
Hartmann - Rico a.s.
2 10 700 610
Ostatní dodavatelé 31 70 514 627

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

23%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 208 134 691
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 570 803 091
Nákupy celkem 3 778 937 782

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

91%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
NEMOCNICE NA BULOVCE - KONFOKÁLNÍ MIKROSKOP
Neuveden
4 249 928
Stavební úpravy lůžkového oddělení ve 4. NP pavilonu č. 10 - KPHCH
Dodatečné práce
548 137
Fakultní nemocnice Na Bulovce - licenční oprávnění na softwarový produkt EGJE
Neuveden
1

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 46%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,95

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 39)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (3 z 39)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 39)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 39)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 39)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 39)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 28% (11 z 39)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (4 z 39)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 39)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 39)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 39)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 39)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 39)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 39)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (8 z 39)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 33%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.