Nemocnice • 2015

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČO 00064173

Vše nevyhrává úzký okruh firem. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné.

16.
pořadí
68%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Poskytování vnitřních úklidových služeb pro zdravotnické zařízení
Úklidové služby
4
Ø8 v odvětví
Sdružené dodávky elektrické energie pro FNKV
Elektrická energie
4
Ø4 v odvětví
Uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb
Finanční a pojišťovací služby
4
Ø1 v odvětví
Pomocné práce ve stravovacím provozu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
3
Ø3 v odvětví
Komplexní služby spojené s praním nemocničního prádla
Nemocniční prádlo
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ab Facility Services s.r.o.
1 132 000 000
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
2 60 000 000
Starkon a.s.
7 54 846 547
Pražská energetika, a.s.
1 50 000 000
Midian - Coral v.o.s.
1 27 648 000
Ostatní dodavatelé 59 276 883 771

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

75%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 6% (2 z 36)
Necenová soutěž 58% (21 z 36)
Dělení zakázky na části 64% (23 z 36)
Elektronická aukce 0% (0 z 36)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

35%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 601 378 321
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 4 178 048 916
Nákupy celkem 4 779 427 237

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

75%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
UPGRADE ANGIOGRAFICKÉHO PŘÍSTROJE V KONFIGURACI SWING LAB
Neuveden
10 545 000
Radioterapeutický ozařovač
Jediný dodavatel (technické důvody)
10 371 000
Monitorovací systém pro III. interní – kardiologickou kliniku FNKV
Neuveden
4 089 000
Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G FNKV
Dodatečné práce
3 800 929
Servis a rozvoj nemocničního informačního systému UNIS
Neuveden
3 109 500

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

43%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 30%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,89

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 71)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (10 z 71)
Neuvedený druh řízení 3% (2 z 71)
Chybné IČO dodavatele 4% (3 z 71)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 71)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 71)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (3 z 71)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (2 z 71)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

38%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 47% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,73 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 4% (3 z 71)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 71)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 71)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 71)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 71)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 71)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (14 z 71)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 33%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.