Nemocnice • 2015

Fakultní nemocnice v Motole

IČO 00064203

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

35%
průměr 57%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
5 558 881 087
Audioscan, spol. s r.o.
9 91 070 800
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
2 79 908 197
Starkon a.s.
2 50 555 195
B. Braun Medical s.r.o.
10 38 262 886
Ostatní dodavatelé 165 647 359 524

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 23% (14 z 62)
Necenová soutěž 10% (6 z 62)
Dělení zakázky na části 37% (23 z 62)
Elektronická aukce 66% (41 z 62)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

36%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 539 189 379
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 10 443 690 121
Nákupy celkem 11 982 879 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

68%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody)
27 000 000
Dodatek č. 1 smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody)
26 500 000
FN Motol - kochleární implantáty II.
Neuveden
26 174 448
FN Motol - zajištění servisu, oprav, údržby a preventivních prohlídek dvourovinného angiografického kompletu INFINIX CF - i/BP firmy TOSHIBA
Neuveden
11 644 800
FN Motol - modernizace dvou RTG zařízení
Neuveden
7 860 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

39%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 38%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,64

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (2 z 193)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 2% (3 z 193)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 193)
Chybné IČO dodavatele 7% (14 z 193)
Chybné IČO zadavatele 1% (1 z 193)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 193)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (15 z 193)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 16% (30 z 193)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

74%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 81% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,36 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 193)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (2 z 193)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 193)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 193)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 193)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 193)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (38 z 193)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.