Malá města • 2016

Obec Kobeřice

IČO 00300241

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
19 TI Kobeřice - Komunikace pro 19 rodinných domů
Výstavba dálnic
7
Ø1 v odvětví
Zateplení a rekonstrukce budovy mateřské školy Kobeřice
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Zateplení, nástavba a stavební úpravy budovy občanské vybavenosti č.p. 409
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Přírodní hřiště pro MŠ Kobeřice
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Snižování prašnosti v obci Kobeřice – zametací vůz
Zametací vozy
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Cone - Stavitelství, a.s.
1 8 271 103
Mžt Stavitelství, a.s.
1 6 869 177
Fichna - Hudeczek a.s.
2 5 480 128
Ostravské Stavby a.s.
2 2 884 374
I-tec Czech, spol. s r.o.
1 2 315 000
Ostatní dodavatelé 2 3 301 377

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

93%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zateplení, nástavba a stavební úpravy budovy občanské vybavenosti č.p. 409 - vícepráce
Předchozí zakázka bez nabídek, Dodatečné práce
480 661
„Vícepráce - Přírodní hřiště pro MŠ Kobeřice“
Dodatečné práce
66 346

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (1 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (1 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 11% (1 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (1 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 22% (2 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (1 z 9)