Hospitals • 2015

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

IČO 00159816

The supplier portfolio is relatively broad. Court found serious misconduct.

11.
ranking
70%
zIndex

Buyer's statement

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byla jako zadavatel veřejných zakázek hodnocena z celkových 11 parametrů v 9 případech nadprůměrně, ve 2 případech podprůměrně, z toho v parametrech:

  1. Poskytování informací na vyžádání
  2. Počet nabídek

K parametru „Poskytování informací na vyžádání“ uvádíme, že Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb. a informace pro žadatele jak v případě žádosti postupovat jsou uvedeny na webu nemocnice zde: http://www.fnusa.cz/index.php/homepage/informace-dle-z%C3%A1kona (bod 9.) Žádost hodnotitelů z www.zindex.cz však byla poslána na jinou než určenou adresu, kde se však již zpětně nepodařilo ověřit, zda tato zpráva doručena byla či nebyla. Pokud měl  tento parametr hodnotit ochotu poskytnout informace na vyžádání, pak dle našeho názoru bylo vhodnější hodnotit na vybraném vzorku kvalitu odpovědí na žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

K parametru „Počet nabídek“ uvádíme, že v případě nemocnice se jedná o specifický typ zadavatele s určitou mírou specializace, kde se dá očekávat, že trh a počet nabídek bude kolísat v závislosti od konkrétního poptávaného typu plnění. CPV kódy nejsou spolehlivou a objektivní konstantou vhodnou pro výpočet hodnot daného ukazatele, protože nepamatují právě na specifikace a odlišnosti u rozdílných typu plnění, kdy je obecně upřednostňováno označení pro obecnou kategorii, než riziko špatného zatřídění při výběru konkrétní položky číselníku. Zadavatel používá v naprosté většině zadávacích řízení otevřené řízení. Ve sledovaném období 2012-2014 probíhala zadávací řízení na řadu dodávek pro Mezinárodní centrum klinického výzkumu, které je součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a v případě řady dodávek byly pořizovány specifické přístroje pro účely výzkumu, což s ohledem na účel pořízení mělo nepochybně vliv i na počet obdržených nabídek.

Z pohledu zadavatele nutno dodat, že ve sledovaném období 2012-2014 bylo plnění většiny VZ hrazeno z dotačních prostředků v souvislosti s postupným vybavováním Mezinárodního centra klinického výzkumu, kde ze strany řídích orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) byly podmínky týkající se zadávacích řízení nastaveny pro příjemce dotace přísněji a nad rámec daný zákonem o veřejných zakázkách mimo jiné s cílem maximální transparentnosti zadávacích řízení, což bylo také následně důsledně a opakovaně kontrolováno. Nadprůměrné hodnocení v 9 parametrech (z celkových 11) lze hodnotit jako uspokojivé, nicméně i přesto se bude zadavatel doporučeními hodnotitelů dále zabývat, a to zejména při úpravě interních postupů v souvislosti se schválením nového zákona o zadávacích řízeních.

 

V Brně dne 12. 2. 2016

<br class="MsoNormal" style="text-align: justify;"/><br/>

Mgr. Petr Kyzlink

náměstek pro právní věci a personalistiku

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

zIndex comment

Vysvětlení zadavatele považujeme za přiměřené, kladně lze ocenit zejména ambici revize některých postupů, dotaz podle zákona 106 skutečně nebyl odeslán na k tomu určenou adresu, neboť se tuto v době rozesílání nepodařilo dohledat.

K hodnocení konkurence lze nicméně poznamenat, že klíčovou váhu zde mají negativní vliv zejména zakázky většího objemu, tedy stavební vícepráce, nikoliv nákupy speciálních materiálů. Hodnota těchto zakázek je nicméně z dostupných zdrojů obtížně zjistitelná, kvůli započítávání méněprací.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

44%
average 57%
Largest contracts
Industry
Bids
FN u sv. Anny v Brně – ICRC – vícepráce 4
Pomocné práce pro kladení potrubí a kabelů
1
Ø5 in industry
Úklidové služby
Úklidové služby
5
Ø8 in industry
Medicinální a technické plyny
Průmyslové plyny
2
Ø2 in industry
Dodávka systému pro stereotaktický magnetický navigační systém Stereotaxis EPOCH pro klinické a experimentální použití
Diagnostické systémy
1
Ø2 in industry
FN u sv. Anny v Brně – ICRC – vícepráce2
Stavební práce
1
Ø5 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

91%
average 69%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Ohl Žs, a.s.
3 193,050,337
Electric Medical Service, s.r.o.
13 162,755,400
Philips Česká republika s.r.o.
3 85,551,413
Ab Facility a.s.
2 84,299,181
Linde Gas a.s.
1 59,968,720
Other suppliers 226 860,010,737

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

83%
average 82%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (47 from 0)
Nonprice competition 1% (1 from 109)
Division into lots 49% (53 from 109)
E-auction 3% (3 from 109)
Innovative procedure 0% ( from 109)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

54%
average 45%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 1,719,320,785
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 4,210,786,715
Total 5,930,107,500

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

87%
average 78%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Dodávka systému pro stereotaktický magnetický navigační systém Stereotaxis EPOCH pro klinické a experimentální použití
Jediný dodavatel (technické důvody)
- 57,289,834

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

66%
average 53%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 2%
Cancelled contracts 23%
Average requirements modifications count 0.68

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

94%
average 83%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 251)
Final or estimated price not published 0% (0 from 251)
Procedure type not published 0% (0 from 251)
Missing supplier ID 2% (5 from 251)
Missing buyer ID 0% (0 from 251)
Wrong buyer name 0% (0 from 251)
Missing call for tenders 2% (4 from 251)
Missing winning price 0% ( from 251)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 251)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

51%
average 45%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 66% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.96 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

92%
average 89%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 1% (2 from 251)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 1% (2 from 251)
Subcontractor share above 50 % 2% (4 from 251)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 251)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 251)
Supplier donating to political party 0% (0 from 251)
Supplier did not publish financial results on time 16% (40 from 251)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

0%
average 33%

No response

Buyer did not reply within mandatory 15 days limit.