Státní firmy • 2015

Správa Národního parku Šumava

IČO 00583171

Dobrý zadavatel. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. O zakázky je dostatečná konkurence.

5.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Návštěvnické centrum Srní
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Návštěvnické centrum Kvilda
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Usměrňování cyklistické dopravy v NP Šumava II - Cyklostezka Gerlova Huť - Nová Hůrka - Prášily - Srní; úsek II/A Nová Hůrka - Skelná
Výstavba cyklistických stezek
9
Ø5 v odvětví
Stanice SDH parc. č. 1050/1, st.p.č. 216/4, kat. území Stožec
Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými nebo pohotovostními službami a vojenských budov
5
Ø5 v odvětví
Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu
Poradenské služby související s otázkami životního prostředí
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ekologická Stavební Králův Dvůr s.r.o.
1 69 249 423
Auböck s.r.o.
1 59 488 489
Colas Cz, a.s.
1 18 769 154
Protom Strakonice, s.r.o.
1 14 235 130
" M plus " spol. s r.o.
3 10 318 055
Ostatní dodavatelé 308 113 643 545

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 40% (2 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 148 200 717
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 1 148 200 717

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

53%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 4%
Zrušené zakázky 3%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,47

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 315)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (114 z 315)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 315)
Chybné IČO dodavatele 1% (2 z 315)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 315)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 315)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 27% (85 z 315)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (9 z 315)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

6%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 7% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,40 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 2% (7 z 315)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 315)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (1 z 315)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 315)
Insolvence dodavatele 4% (12 z 315)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 315)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 4% (12 z 315)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 29%

Poskytnutí částí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.