Nemocnice • 2015

Centrum Kardiovaskulární A Transplantační Chirurgie

IČO 00209775

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka angiografické linky II
Zdravotnické přístroje
3
Ø2 v odvětví
Zajištění servisních služeb zdravotnické techniky Philips
Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů
1
Ø1 v odvětví
Oxygenátory
Jednotka pro mimotělní oběh
3
Ø3 v odvětví
Echokardiografický přístroj
Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje
2
Ø2 v odvětví
Srdeční chlopně
Srdeční chlopeň
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Biomedica Čs, s.r.o.
6 21 662 000
S & T Plus s.r.o.
2 18 629 092
Siemens, s.r.o.
2 17 122 034
Hebios, s.r.o.
4 9 839 500
Cardion s.r.o.
3 3 586 460
Ostatní dodavatelé 8 13 825 688

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 100% (4 z 4)
Dělení zakázky na části 100% (4 z 4)
Elektronická aukce 100% (4 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

30%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 84 664 774
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 852 427 226
Nákupy celkem 937 092 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

42%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zajištění servisních služeb zdravotnické techniky Philips
Neuveden
15 249 092
1389: Fluoroanalyzátor 3
Neuveden
1 161 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

13%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 63%
Zrušené zakázky 28%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

46%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 25)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (2 z 25)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 25)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 25)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 25)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 25)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 25)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 40% (10 z 25)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

28%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 34% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,73 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 25)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 25)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 25)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 25)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 25)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 25)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 16% (4 z 25)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.