Státní firmy • 2015

Čepro, a.s.

IČO 60193531

Dobrý zadavatel. O zakázky je dostatečná konkurence. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

1.
pořadí
88%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 52%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Unipetrol Rpa, s.r.o.
11 39 543 787 619
Mol Česká republika, s.r.o.
6 37 827 380 952
Mol čerpací stanice, s.r.o.
3 29 166 666 666
Preol, a.s.
11 16 773 349 800
P3chem s.r.o.
12 9 140 751 576
Ostatní dodavatelé 115 49 050 313 287

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

92%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 19% (15 z 80)
Necenová soutěž 20% (16 z 80)
Dělení zakázky na části 85% (68 z 80)
Elektronická aukce 12% (10 z 80)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 182 319 773 299
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 24 254 893 701
Nákupy celkem 206 574 667 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Krizové dodávky Preblendu BA 95 a motorové nafty - prosinec 2012_11122012
Krajní naléhavost
189 480 000
Krizové dodávky biosložek kvasného lihu obecně denaturovaného - leden 2013_01012013
Krajní naléhavost
150 300 000
Krizové dodávky motorové nafty - prosinec 2012_07122012
Krajní naléhavost
116 528 940
Krizové dodávky motorové nafty - listopad 2012_05112012
Krajní naléhavost
106 925 346
Krizové dodávky motorové nafty – prosinec 2012_03122012
Krajní naléhavost
99 524 324

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

82%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 3%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,04

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (3 z 190)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 28% (54 z 190)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 190)
Chybné IČO dodavatele 2% (3 z 190)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 190)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 190)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (4 z 190)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 15% (28 z 190)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

58%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 68% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,55 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 190)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 190)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (15 z 190)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 190)
Insolvence dodavatele 1% (1 z 190)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (5 z 190)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (37 z 190)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.