Nemocnice • 2015

Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČO 00064220

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
PL Bohnice – modernizace a rekonstrukce pavilonu č. 26
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Úklidové služby
Čisticí a hygienické služby
4
Ø7 v odvětví
Zateplení ubytovny PNB
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Komplexní služby odpadového hospodářství
Služby související s likvidací odpadů a odpady
5
Ø3 v odvětví
Komplexní servis prádla – krátké pracovní pláště
Praní a čištění
1
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

29%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Avers, spol. s r.o.
2 57 310 106
Iss Facility Services s.r.o.
1 13 392 000
Trigema Building a.s.
1 4 999 077
Ipodec - Čisté Město a.s.
1 3 824 720
Suez Využití zdrojů a.s.
1 2 672 270
Ostatní dodavatelé 6 5 360 367

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 80% (4 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 40% (2 z 5)
Elektronická aukce 60% (3 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

34%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 87 558 540
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 668 471 771
Nákupy celkem 756 030 312

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
PL Bohnice - modernizace a rekonstrukce pavilonu č. 26, dodatečné stavební práce, změnové listy č. ZL 1, č. ZL 2, č. ZL 3 a č. ZL 4.
Dodatečné práce
314 600

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

33%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (2 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

15%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 21% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,18 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (2 z 12)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.