Státní správa • 2015

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

IČO 75151472

Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

22.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Mozis s.r.o.
2 41 131 418
Emv s.r.o.
2 19 278 530
Pressto, s.r.o.
1 18 196 329
Power Systems s.r.o.
1 12 355 400
ROFIS, s.r.o.
0 6 613 121
Ostatní dodavatelé 5 13 905 927

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

25%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 120 396 217
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 801 180 855
Nákupy celkem 1 921 577 071

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

82%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodání RDST TPH 700 s příslušenstvím (JUPITER) pro výkonné útvary Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
3 256 550
Dodatečné stavební práce k VZ „Výstavba integrovaného operačního střediska KŘP hl. m. Prahy, Kongresová 2,140 21 Praha 4“
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
2 398 531

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

96%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,14

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 8% (1 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (4 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

53%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 59% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,43 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

74%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 42% (5 z 12)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.