Státní firmy • 2015

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

IČO 47674521

Dobrý zadavatel. O zakázky je dostatečná konkurence. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

3.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

90%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic
Stavební práce na výstavbě kanalizace
12
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a přístavba – kanalizace Hranice – 1. Etapa
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
8
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy vodovodu Bochoř
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
5
Ø5 v odvětví
Vodovod Kozlovice vč. přívodního řadu
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
7
Ø5 v odvětví
Správce stavby pro projekt: „Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“
Dohled nad stavebními pracemi
7
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ohl Žs, a.s.
1 351 884 264
Mebikan spol. s r.o.
2 27 315 767
Imos group s.r.o.
1 20 589 284
E.on Energie, a.s.
1 19 045 565
Insta Cz s.r.o.
2 15 537 976
Ostatní dodavatelé 13 82 929 165

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 517 302 022
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 517 302 022

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 73%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 8%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,83

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 15% (3 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 5% (1 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,15 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 20)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 20)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (1 z 20)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 20)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 20)
Dar od dodavatele politickým stranám 5% (1 z 20)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 5% (1 z 20)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.