Nemocnice • 2015

Fakultní nemocnice Olomouc

IČO 00098892

Dobrý zadavatel. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

2.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc
Výstavba speciálních zdravotnických budov
8
Ø3 v odvětví
Dodávky 18F - FDG
Radioaktivní materiály
4
Ø4 v odvětví
Léčivé přípravky II.
Antineoplastika a imunomodulátory
4
Ø3 v odvětví
Medicinální a technické plyny
Lékařské plyny
2
Ø2 v odvětví
Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče ve FN Olomouc II.
Zdravotnické přístroje
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Alliance Healthcare s.r.o.
10 385 453 675
Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
5 165 785 003
Ohl Žs, a.s.
7 105 442 252
Electric Medical Service, s.r.o.
5 54 430 497
Lacomed, spol. s r.o.
1 45 176 033
Ostatní dodavatelé 108 492 429 728

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 13% (6 z 46)
Necenová soutěž 26% (12 z 46)
Dělení zakázky na části 50% (23 z 46)
Elektronická aukce 0% (0 z 46)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 662 653 511
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 5 922 928 989
Nákupy celkem 7 585 582 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Stěhování jednorovinného angiografického rentgenového kompletu Phillips ALLURA PER FD 20C – hybridní sál
Jediný dodavatel (technické důvody)
1 500 000
Datové centrum pro Fakultní nemocnici Olomouc
Jediný dodavatel (technické důvody)
1 373 512
Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc“ dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
442 853
Stavební úpravy - hybridní operační sál - vícepráce
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
238 030

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

71%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 2%
Zrušené zakázky 34%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,58

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (2 z 138)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 138)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 138)
Chybné IČO dodavatele 1% (2 z 138)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 138)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 138)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (2 z 138)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (20 z 138)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

55%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 62% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,48 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (1 z 138)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 138)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 138)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 138)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 138)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 138)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (27 z 138)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.