Státní firmy • 2015

Brněnské komunikace a.s.

IČO 60733098

Konkurence je nedostatečná. Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

20%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Janáčkovo kulturní centrum v Brně – 1. etapa
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Parkovací objekt – ulice Panenská, Brno - střed
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Nákladní vozidla
Podvozky s výměnnými nástavbami
1
Ø2 v odvětví
Parkovací dům Kopečná
Výstavba parkovacích garáží
5
Ø5 v odvětví
Odtahy vozidel ve veřejném zájmu na území města Brna
Odtahování vozidel
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ohl Žs, a.s.
1 249 680 502
Imos Brno, a.s.
1 212 702 348
Croy s.r.o.
1 86 008 470
Komfort,a.s.
1 63 499 920
Zdeněk Černý
1 37 095 582
Ostatní dodavatelé 32 116 175 796

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 40% (2 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 765 162 620
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 120 426 380
Nákupy celkem 885 589 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Odtahy vozidel ve veřejném zájmu na území města Brna
Neuveden
37 095 582
Operátor na mobilní hlasové a datové služby
Neuveden
1 799 185
Oprava ulice Marie Steyskalové-dodatečné práce
Neuveden
341 324

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

48%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 30%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,10

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (2 z 37)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 37)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 37)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 37)
Chybné IČO zadavatele 3% (1 z 37)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 37)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 37)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 22% (8 z 37)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

13%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 16% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,77 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 37)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 37)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 37)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 37)
Insolvence dodavatele 3% (1 z 37)
Dar od dodavatele politickým stranám 5% (2 z 37)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 16% (6 z 37)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.