Státní správa • 2015

Úřad práce České republiky

IČO 72496991

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

5.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Pilotní ověření a provoz systému podpory kontrolní činnosti prostřednictvím systému CZECH POINT
Statistické služby
1
Ø3 v odvětví
ÚP ČR Pardubice – Výběrové řízení na dodavatele stavby
Výstavba administrativních budov
11
Ø4 v odvětví
Administrace zajištění pracovníků projektu „Vzdělávejte se pro růst!“
Zabezpečování personálu včetně personálu na dobu určitou
8
Ø4 v odvětví
ÚP ČR - Brno-město - Výstavba objektu - Výběr dodavatele
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení
Zásobníky tonerů
5
Ø8 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

94%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Česká pošta, s.p.
1 194 766 750
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
1 167 700 000
Marlin, s.r.o.
46 163 955 657
Bartoň a Partner s.r.o.
1 151 069 842
Imos Brno, a.s.
1 148 717 025
Ostatní dodavatelé 457 1 781 518 391

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 53% (209 z 394)
Necenová soutěž 57% (224 z 394)
Dělení zakázky na části 83% (328 z 394)
Elektronická aukce 0% (0 z 394)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 987 446 379
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 126 356 333
Nákupy celkem 6 113 802 712

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

76%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

72%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,58

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (1 z 507)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 31% (157 z 507)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 507)
Chybné IČO dodavatele 3% (16 z 507)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 507)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 507)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (11 z 507)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (16 z 507)