Státní firmy • 2015

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

IČO 25220683

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

7%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vybudování nové dopravní základny pro Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území města Plzně
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
1
Ø3 v odvětví
Dodávka tramvají
Tramvaje
2
Ø1 v odvětví
Nákup městských nízkopodlažních kloubových autobusů v délce 18m
Nízkopodlažní autobusy
4
Ø2 v odvětví
Dodávka motorové nafty
Motorová nafta (0,2)
4
Ø2 v odvětví
Dodávka motorové nafty
Motorová nafta (0,2)
4
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

2%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Škoda City Service s.r.o.
1 11 999 249 120
Pragoimex a.s.
1 430 860 000
Petrol Plzeň, spol. s r.o.
3 235 440 000
Solaris Bus & Coach S.A.
0 124 285 000
Československá obchodní banka, a. s.
1 29 791 000
Ostatní dodavatelé 5 65 571 488

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (2 z 8)
Necenová soutěž 25% (2 z 8)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 12 885 196 608
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 12 885 196 608

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka a instalace pomocných motorů do trolejbusů ŠKODA 24 Tr IRISBUS
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody)
17 360 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 27%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,09

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 8% (1 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 25% (3 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,03 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

59%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 8% (1 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (1 z 12)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.