Státní správa • 2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

IČO 69797111

Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů. O zakázky je dostatečná konkurence.

29.
pořadí
67%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Obnova Enterprise Agreement od společnosti Microsoft a nákup nových licencí
Dodávka programového vybavení
5
Ø1 v odvětví
Pilotní pasportizace
Sběr a zařazování dat
6
Ø2 v odvětví
Technický návrh a realizace napojení ISMS-CRAB na Informační systém základních registrů (ISZR) a vytvoření datového úložiště referenčních a rozšiřujících údajů v rámci ISMS-CRAB
Vývoj programového vybavení pro vzájemné propojování počítačových platforem
neuveden
Ø1 v odvětví
Optimalizace spisové služby zadavatele rozdělením na aktivní a neaktivní část
Vývoj programového vybavení pro správu dokumentů
1
Ø1 v odvětví
Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Autocont Cz a.s.
1 52 924 764
Tukas a.s.
6 50 321 400
di5 architekti inženýři s.r.o.
2 34 622 890
Ibm Česká republika, spol. s r.o.
1 24 993 000
Atos It Solutions and Services, s.r.o.
1 16 250 000
Ostatní dodavatelé 33 62 039 789

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

30%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 243 298 928
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 389 853 802
Nákupy celkem 2 633 152 730

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

64%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Optimalizace spisové služby zadavatele rozdělením na aktivní a neaktivní část
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
16 250 000
Pasportizace budov pro systém CRAB
Neuveden
5 832 143
Zajištění hlasových služeb
Krajní naléhavost
1 918 483
Změna servisní smlouvy na LAN/WAN ÚZSVM
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
1 472 601
Zajištění hlasových služeb
Krajní naléhavost
159 874

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

59%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 27%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,18

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (4 z 44)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (11 z 44)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 44)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 44)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 44)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 44)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 44)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 44)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

23%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 31% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,05 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 44)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 44)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 16% (7 z 44)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 44)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 44)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 44)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (9 z 44)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.