Malá města • 2016

Obec Postřelmov

IČO 00303232

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

31%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„ Víceúčelový areál pro trénink IZS a pro sportovní aktivity mládeže"
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Revitalizace části obce Postřelmov - lokalita Vyhnálov
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Dodávka zemního plynu pro obec Postřelmov
Zemní plyn
4
Ø3 v odvětví
Sdružené dodávky elektrické energie pro obec Postřelmov a její příspěvkové organizace
Elektrická energie
neuveden
Ø4 v odvětví
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCÍ POSTŘELMOVSKA
Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
R E N O S T A V, spol. s r.o.
1 43 987 176
Strabag a.s.
1 8 658 283
Pragoplyn, a.s.
1 6 954 787
Tauron Czech Energy s.r.o.
1 5 780 000
Tomáš Mikula
1 5 298 080
Ostatní dodavatelé 5 13 552 109

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 100% (2 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Nákup elektřiny NN pro obec Postřelmov a její příspěvkové organizace
Neuveden
860 704
Nákup elektřiny VN pro obec Postřelmov
Neuveden
446 407

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

40%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 40%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

33%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 30% (3 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (4 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 30% (3 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (2 z 10)