Státní firmy • 2015

Česká pošta, s.p.

IČO 47114983

O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

22.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění provozu ISDS
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
1
Ø2 v odvětví
Dodávky PHM
Nafta
2
Ø3 v odvětví
OL N1 - velká lehká vozidla
Osobní vozidla
4
Ø3 v odvětví
Služby SAP specialistů
Služby programového vybavení
10
Ø1 v odvětví
Dodávky elektrické energie ČP 2013 - 2016
Elektrická energie
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
O2 Czech Republic a.s.
13 3 268 921 710
Čepro, a.s.
1 1 300 000 000
Arval Cz s.r.o.
5 1 158 414 060
Čez Prodej, s.r.o.
2 984 325 022
Indra Czech Republic s.r.o.
1 900 000 000
Ostatní dodavatelé 292 12 244 486 197

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

91%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (23 z 187)
Necenová soutěž 46% (86 z 187)
Dělení zakázky na části 69% (129 z 187)
Elektronická aukce 14% (27 z 187)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 20 849 218 678
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 826 781 322
Nákupy celkem 21 676 000 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

47%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zajištění provozu ISDS
Neuveden
2 075 000 000
Zajištění licencí a licenční podpory SAP
Jediný dodavatel (technické důvody)
200 579 000
Služby pro přenos dat
Neuveden
150 292 635
Dobíjecí kupóny a karty Telefónica Czech Republic
Předchozí zakázka bez nabídek
150 000 000
Rozšíření datového uložiště CDS a zajištění služeb implementace, rozvoje a zabezpečení
Neuveden
120 000 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

65%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 1%
Zrušené zakázky 16%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 317)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (80 z 317)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 317)
Chybné IČO dodavatele 6% (18 z 317)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 317)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 317)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (12 z 317)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (20 z 317)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

11%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 18% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,63 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 317)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 317)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (10 z 317)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 317)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 317)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (4 z 317)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (43 z 317)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 29%

Neposkytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.