Státní firmy • 2015

Státní Tiskárna Cenin, státní podnik

IČO 00001279

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

19%
průměr 52%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ibm Česká republika, spol. s r.o.
6 620 094 743
Pražská energetika, a.s.
1 156 530 679
Lux - Ident s.r.o.
2 115 950 000
Altron, a.s.
3 66 043 237
Neznámý dodavatel
0 46 856 013
Ostatní dodavatelé 25 78 136 753

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 25% (1 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 084 553 577
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 356 375 423
Nákupy celkem 3 440 929 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

1%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Systémová integrace a aplikační podpora provozu modulu evidenčních agend Informačního systému o majetku státu
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
216 092 000
Veřejná zakázka – Úpravy stávajících modulů Informačního systému o majetku státu (ISMS) z důvodu povinných legislativních změn - 2. fáze
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
192 561 983
Zajištění a provoz povinné evidence administrativních budov a s nimi souvisejících nemovitostí v Centrálním registru administrativních budov prostřednictvím rozšíření modulu evidenčních agend informačního systému o majetku státu.
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
165 019 850
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 145/2010/HM - Stavba Výpočetní středisko Vápenka
Neuveden
53 646 550
Personalizační stroj plastových karet formátu ID-1 na výrobu e-OP
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
25 255 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

40%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 27%
Zrušené zakázky 30%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

71%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 45)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 38% (17 z 45)
Neuvedený druh řízení 2% (1 z 45)
Chybné IČO dodavatele 4% (2 z 45)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 45)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 45)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 45)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (3 z 45)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

53%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 83% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,45 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 45)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 45)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 45)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 45)
Insolvence dodavatele 2% (1 z 45)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 45)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (3 z 45)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.