Státní správa • 2015

Správa úložišť radioaktivních odpadů

IČO 66000769

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

10%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště
Výzkum a vývoj a související služby
1
Ø2 v odvětví
Vybudování podzemního výzkumného pracoviště Bukov
Stavební úpravy pro důlní činnost
1
Ø4 v odvětví
Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia realizace vzorku
Výzkum a experimentální vývoj
2
Ø2 v odvětví
Navržení, zajištění provedení a vyhodnocení experimentu EPSP v rámci projektu DOPAS
Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum
1
Ø2 v odvětví
Odborná pomoc v oblasti project managementu výběru lokality jaderného zařízení hlubinné úložiště
Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
1
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Újv Řež, a. s.
4 170 387 875
Diamo, státní podnik
1 68 076 290
Škoda Js a.s.
1 49 980 000
České vysoké učení technické v Praze
1 37 185 750
Pro Engineering,s.r.o.
1 28 000 000
Ostatní dodavatelé 6 52 469 978

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 100% (3 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 407 647 559
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 407 647 559

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

15%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Vybudování podzemního výzkumného pracoviště Bukov
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
68 076 290
Navržení, zajištění provedení a vyhodnocení experimentu EPSP v rámci projektu DOPAS
Neuveden
37 185 750
Odborná podpora při provedení a vyhodnocení experimentu EPSP v rámci projektu DOPAS
Neuveden
9 287 875
Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015
Neuveden
8 679 000
Zapojení v projektu Material Corrosion Test (MaCoTe)
Neuveden
5 422 080

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

28%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,38

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (2 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 6% (1 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

39%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 63% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,53 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

76%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 6% (1 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (1 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 6% (1 z 18)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.