Nemocnice • 2015

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

IČO 00090638

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

18.
pořadí
67%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
KOMPLEXNÍ SERVIS PRÁDLA A ODĚVŮ PRO NEMOCNICI JIHLAVA
Nemocniční prádlo
5
Ø4 v odvětví
Dodávka Verifikačního systému a modernizace lineárního urychlovače IGRT
Zdravotnické přístroje
1
Ø2 v odvětví
Dodávka Verifikačního systému a modernizace lineárního urychlovače IGRT
Zdravotnické přístroje
1
Ø2 v odvětví
Přístroje pro Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava
Rentgenové přístroje
4
Ø2 v odvětví
Nábytek a zařizovací předměty pro Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava
Nemocniční lůžka
4
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Amedis, spol. s r.o.
3 67 716 400
Chrištof, spol. s r.o.
1 34 922 172
A.m.i. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
3 27 535 155
Puro-klima, a.s.
2 16 758 485
Biovendor - Laboratorní medicína a.s.
1 12 410 800
Ostatní dodavatelé 46 62 270 873

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

35%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 231 588 843
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 622 909 157
Nákupy celkem 1 854 498 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

26%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka Verifikačního systému a modernizace lineárního urychlovače IGRT
Jediný dodavatel (technické důvody)
32 560 000
Dodávka Verifikačního systému a modernizace lineárního urychlovače IGRT
Jediný dodavatel (technické důvody)
32 560 000
Doplňky pro operační a zákrokové stoly pro Nemocnici Jihlava
Jediný dodavatel (technické důvody)
663 341

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

57%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 10%
Zrušené zakázky 35%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,36

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 56)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (11 z 56)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 56)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 56)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 56)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 56)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 56)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 56)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

94%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 95% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,05 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 56)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 56)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 56)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 56)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 56)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 56)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (8 z 56)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.