Malá města • 2016

Město Semily

IČO 00276111

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Rizika korupce a neefektivity jsou u dodavatelů relativně nízká.

144.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
D - Bau s.r.o.
5 38 448 979
Syban, s.r.o.
1 12 488 000
Pražská plynárenská, a.s.
2 7 391 669
Colas Cz, a.s.
1 5 839 741
Sovis Cz, a.s.
1 4 938 774
Ostatní dodavatelé 6 10 671 508

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 12% (2 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (1 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 6% (1 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 19% (3 z 16)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (3 z 16)