Státní správa • 2015

Národní Technické Museum

IČO 00023299

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Centrum stavitelského dědictví v Plasích, II. etapa – památková obnova komplexu Hospodářského dvora
Rekonstrukce budov
8
Ø5 v odvětví
Veřejná zakázka na výběr stavební firmy pro I. etapu projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích - památkovou obnovu komplexu Pivovaru
Výstavba historických památek a památníků
5
Ø3 v odvětví
Dodatek č. 2- výstavba depozitární haly č. 3 - Čelákovice.
Výstavba muzeí
1
Ø1 v odvětví
Stavba plotu v Železničním depozitáři NTM Chomutov III.
Instalace a montáž oplocení, zábradlí a bezpečnostních zařízení
2
Ø4 v odvětví
Realizace stálé expozice Fotoateliér II. v hlavní budově Národního technického muzea
Služby muzeí a ochrana historických památek a budov
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

13%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Unistav a.s.
10 396 830 314
Hochtief Cz a. s.
1 94 729 347
" M plus " spol. s r.o.
4 20 168 363
Nepro stavební a.s.
1 6 967 602
Stis stavební a inženýrská společnost, s.r.o.
2 4 071 920
Ostatní dodavatelé 10 15 601 477

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 67% (2 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 807 791 739
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 807 791 739

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 61%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

16%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 32%
Zrušené zakázky 18%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,91

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

71%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 28)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (8 z 28)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 28)
Chybné IČO dodavatele 43% (12 z 28)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 28)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 28)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 29% (8 z 28)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (5 z 28)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,40 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 28)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 4% (1 z 28)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 28)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 28)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 28)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 28)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 28)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.