Nemocnice • 2015

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

IČO 00092584

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

35%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba, II. etapa - 2. část - akce I
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
3
Ø4 v odvětví
ZATEPLENÍ OBJEKTŮ LŮŽKOVÉ ČÁSTI A KOMPLEMENTŮ NA UL. MUDr. JANA JANSKÉHO 11 VE ZNOJMĚ
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo - stavební úpravy pro oční zákrokový sál
Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
1
Ø5 v odvětví
Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo
Tomografické přístroje
2
Ø2 v odvětví
Hybridní SPECT/CT gama kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Znojmo
Gama kamery
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

30%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos Brno, a.s.
4 388 689 917
Trigema Building a.s.
2 52 265 774
Philips Česká republika s.r.o.
3 33 791 231
Edomed a.s.
2 32 694 207
Inter - Stav, spol. s r.o.
2 23 398 780
Ostatní dodavatelé 20 55 493 288

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 586 333 198
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 459 307 302
Nákupy celkem 2 045 640 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

89%
průměr 78%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

46%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 27%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 33)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 33)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 33)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 33)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 33)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 33)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 33)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 33)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

69%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 72% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,19 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 33)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 33)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 33)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 33)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 33)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 33)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (6 z 33)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.