Malá města • 2016

Město Vejprty

IČO 00262170

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace panelových domů ve Vejprtech - II. etapa
Stavební úpravy domů
4
Ø4 v odvětví
Centrum sociálních služeb Vejprty - Rekonstrukce objektu a výstavba hřiště
Rekonstrukce budov
5
Ø5 v odvětví
Revitalizace panelových domů ve Vejprtech - II. stavba, poskytnutí úvěru na financování stavby
Poskytování úvěrů
1
Ø2 v odvětví
Bezbariérové centrum města Vejprty – II. etapa
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
8
Ø5 v odvětví
Provoz Centra sociálních služeb - Vejprty / opakované VŘ č.1
Sociální péče a související služby
3
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

31%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Nepro stavební a.s.
3 41 202 400
Metall Quatro spol. s r.o.
1 7 695 784
Komerční banka, a.s.
1 6 288 263
Oblastní charita Most
2 4 950 200
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
1 2 849 952
Ostatní dodavatelé 2 949 653

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 50% (1 z 2)
Dělení zakázky na části 50% (1 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
„Revitalizace panelových domů ve Vejprtech - II. etapa – 2. vícepráce“
Dodatečné práce
1 367 549
„Revitalizace panelových domů ve Vejprtech - II. etapa – vícepráce“
Dodatečné práce
842 812
Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech, vícepráce
Neuveden
261 966

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (1 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (1 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 10% (1 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 30% (3 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

71%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 10% (1 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 10% (1 z 10)