Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Frýdlant

IČO 00262781

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. O zakázky je dostatečná konkurence.

58.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Rekonstrukce ulice Lužická a v Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí“
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce objektu 1407 v ulici Míru, Frýdlant
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Odkanalizování lokality Hág, Frýdlant - II. etapa
Stavební práce na výstavbě kanalizace
8
Ø7 v odvětví
RS - Frýdlant, sídliště U Nemocnice - I. etapa
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Přeúvěrování stávajícího úvěru na pořízení ČOV a poskytnutí úvěru na rekonstrukci ul. Lužické a V Úvoze, Frýdlant
Bankovnictví
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
1 22 946 184
Pozemní stavitelství s.r.o.
1 9 950 623
SIZ s.r.o.
1 9 773 983
Porr a.s.
1 8 460 000
Česká spořitelna, a.s.
1 2 629 997
Ostatní dodavatelé 3 6 508 519

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

46%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 84 503 144
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 308 558 384
Nákupy celkem 393 061 528

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (1 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (1 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

9%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,63 (Průměrný počet chyb na zakázku)