Státní firmy • 2015

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

IČO 00010669

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

35%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Chlazení aerodynamického tunelu
Chlazení a ventilace
1
Ø3 v odvětví
Ventilátor aerodynamického tunelu
Ventilátory
2
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce rozvodny
Stavební montážní práce
8
Ø4 v odvětví
Frekvenční měnič s příslušenstvím
Měniče
4
Ø3 v odvětví
Výměna oken a dveří v areálu VZLÚ
Okna
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Zvvz Machinery, a.s.
2 26 370 000
Window Holding a.s.
2 6 241 023
Elektro-trakce,s.r.o.
1 6 197 727
Labtech s.r.o.
2 4 255 650
Blumenbecker Prag s.r.o.
1 3 211 000
Ostatní dodavatelé 4 12 421 808

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 100% (2 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

43%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 58 697 208
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 264 610 292
Nákupy celkem 323 307 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

13%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Chlazení aerodynamického tunelu
Předchozí zakázka bez nabídek
16 480 000
Rozšíření řídicího systému IST Hydropuls na 18 kanálů
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
2 623 500
Únavové čelisti pro zkoušky v prostředí s kapacitou 250 kN
Neuveden
2 375 900
Rozšíření ovládacího kontroleru MTS Aero-90
Neuveden
1 879 750

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 57% (8 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 14)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

62%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,52 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

76%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 14% (2 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (1 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (2 z 14)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.