Státní správa • 2015

Státní fond životního prostředí České republiky

IČO 00020729

Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

45.
pořadí
64%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pelikán Krofta Kohoutek advokátní kancelář s.r.o.
2 11 650 000
Cz Maruto s.r.o.
3 10 500 000
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
1 10 000 000
Komix s.r.o.
1 8 700 000
Glossa, s.r.o.
1 6 850 000
Ostatní dodavatelé 65 77 831 668

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 80% (4 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 126 531 668
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 364 662 214
Nákupy celkem 491 193 882

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

87%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Systémový audit Programu Zelená úsporám – Jednací řízení bez uveřejnění
Dodatečné práce
2 317 500
Servisní zásah databáze Oracle
Krajní naléhavost
964 000
Autorské SW IS NP, IS OPI a IS řízení akcí GIS
Jediný dodavatel (právní důvody)
950 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 54%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,82

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

37%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (2 z 73)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 73)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 73)
Chybné IČO dodavatele 7% (5 z 73)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 73)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 73)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 73)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 19% (14 z 73)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 73)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 73)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 73)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 73)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 73)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 73)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (5 z 73)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.