Malá města • 2016

Město Dobruška

IČO 00274879

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Městská rozlučková síň v Dobrušce
Stavební montážní práce
9
Ø4 v odvětví
MŠ Dobruška - Za Universitou 875, zateplení budovy, přístavba zádveří a požárních schodišť
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška
Stavební práce na výstavbě úpraven vody
3
Ø4 v odvětví
Zateplení ZŠ Fr. Kupky č. p. 433
Stavební montážní práce
17
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce ulice 1. máje v Dobrušce
Výstavba vedlejších komunikací
11
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stating s.r.o.
3 16 167 899
Trepart s.r.o.
1 12 937 789
Marius Pedersen a.s.
2 9 522 414
Kunst, spol. s r.o.
1 7 359 830
Kenvi Cz s.r.o.
1 5 329 992
Ostatní dodavatelé 12 25 689 269

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (3 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (1 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (2 z 20)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 20)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 20)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (1 z 20)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 20)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 20)
Dar od dodavatele politickým stranám 15% (3 z 20)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 30% (6 z 20)