Malá města • 2016

Město Dobřany

IČO 00256552

Dobrý zadavatel. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

2.
pořadí
89%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

87%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY STROMOŘADÍ
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy objektů č. p. 114, č. p. 115, č. p. 116 a č. p. 117 na náměstí T. G. M. v Dobřanech
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Dobřany, rekonstrukce MK ulice Stromořadí - III. etapa
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Konsolidace IT a nové služby TC Dobřany
Informační systémy a servery
2
Ø2 v odvětví
Kvalitní vybavení tříd pro vyšší efektivitu výuky ZŠ Dobřany
Školní nábytek
12
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Thermia-bau a.s.
1 8 778 005
Silba-elstav s.r.o.
1 5 692 834
Strabag a.s.
1 3 986 065
C System Cz a.s.
1 2 811 716
Jp-kontakt, s.r.o.
1 2 394 478
Ostatní dodavatelé 2 4 480 341

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

100%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 100%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

60%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 29% (2 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 14% (1 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (1 z 7)