Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Dobřany

IČO 00256552

Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sportovní areál v Dobřanech
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
5
Ø5 v odvětví
Revitalizace areálu FC Dobřany
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Obytná zóna Malá Strana
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy a vestavba bytů v domě na nám. TGM 145 v Dobřanech
Stavební úpravy domů
1
Ø4 v odvětví
DOBŘANY, Rekonstrukce II/180 (ul. 1. máje), MK Pobřežní, U Radbuzy - II. část
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SMP CZ, a.s.
1 47 879 891
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
2 22 949 293
STRABAG a.s.
2 13 705 889
BIS, a.s.
1 9 383 333
Silnice Klatovy a.s.
1 5 919 094
Ostatní dodavatelé 4 15 461 129

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

48%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 132 543 040
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 440 949 966
Nákupy celkem 573 493 006

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
REVITALIZACE AREÁLU FC Dobřany - dodatečné práce
Vícepráce
169 764

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (4 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

93%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,27 (Průměrný počet chyb na zakázku)