Kraje • 2016

Liberecký kraj

IČO 70891508

Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 69%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Eurovia Cs, a.s.
16 197 535 033
Cl-evans s.r.o.
18 130 772 047
Autocont Cz a.s.
1 124 953 988
Pražská plynárenská, a.s.
2 122 528 838
Strabag a.s.
8 100 688 230
Ostatní dodavatelé 187 1 015 738 852

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

72%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 44% (37 z 84)
Necenová soutěž 17% (14 z 84)
Dělení zakázky na části 32% (27 z 84)
Elektronická aukce 1% (1 z 84)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 693 618 318
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 4 132 996 663
Nákupy celkem 5 826 614 981

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

87%
průměr 69%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

51%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,11

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (3 z 232)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (12 z 232)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 232)
Chybné IČO dodavatele 5% (11 z 232)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 232)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 232)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 232)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (32 z 232)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (1 z 232)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 232)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (3 z 232)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 232)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 232)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (9 z 232)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (48 z 232)