Nemocnice • 2015

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

IČO 27660915

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

11.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Centrální objekty 1.etapa
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
17
Ø4 v odvětví
Poskytnutí úvěru na financování akce Centrální objekt I.etapa
Poskytování úvěrů
3
Ø2 v odvětví
Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební práce
Výstavba speciálních zdravotnických budov
1
Ø3 v odvětví
Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební práce II
Výstavba speciálních zdravotnických budov
1
Ø3 v odvětví
Počítačový tomograf CT
Zdravotnické přístroje
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Geosan Stavební a.s.
6 361 113 405
Československá obchodní banka, a. s.
1 144 487 944
Block a.s.
4 17 229 230
Philips Česká republika s.r.o.
1 14 316 600
Stavby Vanto, s.r.o.
1 9 390 139
Ostatní dodavatelé 16 48 508 503

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 595 045 821
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 332 175 322
Nákupy celkem 927 221 143

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

61%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
18 401 083
Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební práce II
Dodatečné práce
17 202 888
Počítačový tomograf CT
Předchozí zakázka bez nabídek
14 316 600
Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební práce III
Dodatečné práce
7 936 209
Centrální objekty 1. etapa - dodatečné stavební práce IV
Dodatečné práce
6 688 184

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

46%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 11%
Zrušené zakázky 18%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 34% (10 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

41%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 54% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

76%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (1 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (2 z 29)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 33%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.