Státní firmy • 2015

České dráhy, a.s.

IČO 70994226

Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

25.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávky motorové nafty 2014 - 2017
Nafta (EN 590)
3
Ø2 v odvětví
Dodávka silové elektřiny pro elektrickou trakci 2015 - 2016
Elektrická energie
3
Ø4 v odvětví
Rámcová smlouva na dodávky elektrických jednotek pro dálkovou dopravu
Kolejová vozidla
1
Ø1 v odvětví
Dodávka 14 elektrických jednotek pro dálkovou dopravu
Kolejová vozidla
neuveden
Ø1 v odvětví
Dodávka silové elektřiny pro elektrickou trakci - 2012
Elektrická energie
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Čez Prodej, s.r.o.
4 8 619 654 252
Unipetrol Rpa, s.r.o.
1 6 669 000 000
Škoda Vagonka  a.s.
3 6 201 350 000
Pars nova a.s.
5 2 761 028 660
Movo spol. s r. o.
4 1 833 478 290
Ostatní dodavatelé 70 5 129 359 006

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 13% (7 z 54)
Necenová soutěž 13% (7 z 54)
Dělení zakázky na části 22% (12 z 54)
Elektronická aukce 46% (25 z 54)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 31 239 339 225
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 31 239 339 225

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

54%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 9%
Zrušené zakázky 31%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,41

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (1 z 93)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (5 z 93)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 93)
Chybné IČO dodavatele 4% (4 z 93)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 93)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 93)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (2 z 93)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (19 z 93)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

17%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 24% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,27 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (1 z 93)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 93)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 93)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 93)
Insolvence dodavatele 1% (1 z 93)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (4 z 93)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (10 z 93)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.