Nemocnice • 2015

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

IČO 61383082

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vybudování centra forenzní medicíny
Výstavba nemocničních zařízení
7
Ø3 v odvětví
Infekční oddělení ÚVN Praha, stavební úpravy pavilonu E
Rekonstrukce budov
8
Ø5 v odvětví
Snížení energetických ztrát pavilonu B
Rekonstrukce budov
10
Ø5 v odvětví
Lékárna
Rekonstrukce budov
6
Ø5 v odvětví
Angiolinka pro kardiologické oddělení
Angiografické přístroje
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Cetus Plus, a.s.
2 109 334 767
Biotronik Praha, spol. s r. o.
4 34 486 956
B & J Holding,a.s.
4 33 355 870
Emv s.r.o.
1 28 976 000
Inlab Medical, s.r.o.
4 25 947 828
Ostatní dodavatelé 91 328 833 322

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

40%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 560 934 751
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 972 020 487
Nákupy celkem 3 532 955 238

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Přístroj - prokládací nízkoteplotní sterilizační systém s evidence based
Neuveden
2 800 011

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

9%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 72%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,12

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

1%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 106)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 99% (105 z 106)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 106)
Chybné IČO dodavatele 6% (6 z 106)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 106)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 106)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 106)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 85% (90 z 106)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

34%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 42% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,77 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 106)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (1 z 106)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 106)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 106)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 106)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 106)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 23% (24 z 106)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 33%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.