Státní správa • 2015

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

IČO 48136069

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Převod aplikace Registry SÚJB
Programování aplikačního programového vybavení
1
Ø1 v odvětví
Programové vybavení pro hodnocení vlivu normálního provozu jaderných elektráren na okolí
Vývoj programového vybavení na zakázku
1
Ø1 v odvětví
Obnova diskového pole
Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
3
Ø3 v odvětví
CZ ICT - 1. část
Osobní počítače
2
Ø3 v odvětví
CZ ICT - 3. část
Síťové servery
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bios - služby výpočetní techniky, s.r.o.
2 8 366 800
S&t Cz s.r.o.
2 6 608 858
Ing. Peter Čarný - Abmerit
1 6 000 000
Dateco,s.r.o.
1 3 256 000
Pražská energetika, a.s.
2 3 236 722
Ostatní dodavatelé 9 11 179 187

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

37%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 38 647 568
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 237 052 100
Nákupy celkem 275 699 667

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

12%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Převod aplikace Registry SÚJB
Jediný dodavatel (právní důvody)
6 551 800
Programové vybavení pro hodnocení vlivu normálního provozu jaderných elektráren na okolí
Neuveden
6 000 000
Aktualizace SSL
Jediný dodavatel (technické důvody)
1 815 000
Technická podpora programového vybavení MonRaS
Neuveden
1 520 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

71%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

33%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 59% (10 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

55%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 80% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,24 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 17)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 17)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 17)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 17)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 17)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (1 z 17)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (2 z 17)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.