Státní firmy • 2015

Letiště Praha, a. s.

IČO 28244532

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. O zakázky je dostatečná konkurence.

20.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávky motorové nafty a benzinu Natural BA 95.
Nafta
3
Ø3 v odvětví
Oprava RWY 06/24-II. etapa a Oprava RWY 06/24-III. etapa letiště Praha Ruzyně
Stavební úpravy přistávacích ploch, rozjezdových drah a manévrovacích ploch
8
Ø5 v odvětví
Dodávky elektrické energie pro Letiště Praha na roky 2014 a 2015.
Elektrická energie, vytápění, solární a jaderná energie
6
Ø4 v odvětví
Rozšíření ČOV + ČKV JIH - Letiště Praha Ruzyně
Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů
14
Ø5 v odvětví
Dodávky zemního plynu pro Letiště Praha na roky 2015, 2016 a 2017.
Zemní plyn
6
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Unipetrol Rpa, s.r.o.
1 524 981 600
Pragoplyn, a.s.
2 372 716 197
Strabag a.s.
1 359 680 370
Pražská energetika, a.s.
1 293 920 000
TRACE GROUP HOLD a.s.
0 239 920 000
Ostatní dodavatelé 25 975 605 497

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 4% (1 z 26)
Necenová soutěž 19% (5 z 26)
Dělení zakázky na části 4% (1 z 26)
Elektronická aukce 35% (9 z 26)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 946 663 850
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 7 559 520 150
Nákupy celkem 10 506 184 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

89%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Obměna EDS v třídírně T2, letiště Praha/Ruzyně
Jediný dodavatel (technické důvody)
49 224 779
Postupné dodávky pevné a kapalné odmrazovací látky na letištní plochy 2012/2013
Jediný dodavatel (technické důvody)
36 582 400

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

73%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,15

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 31)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 31)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 31)
Chybné IČO dodavatele 29% (9 z 31)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 31)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 31)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 16% (5 z 31)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 13% (4 z 31)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

50%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 85% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,64 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 31)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 31)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 13% (4 z 31)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 31)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 31)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 31)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (6 z 31)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.