Státní správa • 2015

Ministerstvo zdravotnictví

IČO 00024341

Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
E.on Energie, a.s.
3 746 083 982
Centropol Energy, a.s.
2 391 351 691
Lumius, spol. s r.o.
2 186 368 200
C System Cz a.s.
72 122 075 685
Ep Energy Trading, a.s.
1 77 522 689
Ostatní dodavatelé 125 335 925 907

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

76%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 43)
Necenová soutěž 7% (3 z 43)
Dělení zakázky na části 5% (2 z 43)
Elektronická aukce 5% (2 z 43)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 866 474 251
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 127 420 866
Nákupy celkem 1 993 895 117

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

25%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

65%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 16%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,17

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

16%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (11 z 205)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 24% (49 z 205)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 205)
Chybné IČO dodavatele 5% (11 z 205)
Chybné IČO zadavatele 24% (50 z 205)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 205)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 9% (19 z 205)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (7 z 205)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

18%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 20% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,47 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 205)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 205)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 205)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 205)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 205)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 205)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 32% (66 z 205)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.