Kraje • 2016

Pardubický kraj

IČO 70892822

Dobrý zadavatel. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

3.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 69%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

95%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Geosan Stavební a.s.
4 197 213 517
M - Silnice a.s.
5 165 059 569
Pragoplyn, a.s.
2 143 667 588
Centropol Energy, a.s.
4 141 359 281
Čsad Ústí nad Orlicí, a.s.
1 121 062 000
Ostatní dodavatelé 304 2 130 164 179

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

72%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 42% (48 z 114)
Necenová soutěž 3% (3 z 114)
Dělení zakázky na části 20% (23 z 114)
Elektronická aukce 1% (1 z 114)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

74%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 982 719 598
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 431 283 970
Nákupy celkem 5 414 003 568

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

87%
průměr 69%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 22%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,65

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (2 z 320)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (19 z 320)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 320)
Chybné IČO dodavatele 2% (5 z 320)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 320)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 320)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (1 z 320)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (10 z 320)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 320)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 2% (5 z 320)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (1 z 320)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 320)
Insolvence dodavatele 0% (1 z 320)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (12 z 320)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (60 z 320)