Státní správa • 2015

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

IČO 70884561

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

22.
pořadí
69%
zIndex

Vyjádření zadavatele

V příloze posílám vyjádření zadavatele k jednotlivým bodům hodnocení ZIndex.

 

za Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Ivana Drbohlavová

e-mail: ivana.drbohlavova@hzsmsk.cz

Vyjádření zIndexu

Vážená paní Drbohlavová,
dovoluji si reagovat na Váš komentář v systému zIndex. Jednotlivé připomínky jsme prověřili, reakce jsou níže:

1) Relativní objem ZMR k zakázkám podle zákona je právě dílčím předmětem hodnocení, ty bohužel zohlednit nemůžeme - ale nečiníme tak ani u ostatních zadavatelů. Nevyužíváte-li ZMR extenzivně, neměly by Vás znevýhodňovat.
Pokud byly prováděny rozsáhlejší nákupy skrze centrálního zadavatele, prosím o jejich objemy rozepsané v excelu v prvním mailu, o ty Vám hodnocení zlepšíme, neboť se objektivně jedná o soutěžené výdaje.

2) Soutěžní řízení - ano, nikdo neříká že nepostupujete nezákonně. Nadměrné užívání JŘBU je však v rozporu s dobrou praxí. Viz často kladené dotazy, bod 1. http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq

3) Kvalita dat ve věstníku
To je asi nejčastější reakce jakou dostáváme (a zpravidla se nakonec ukáží pochybení na straně zadvatele), k zdrojům dat a metodice viz často kladené dotazy body 2,5 a 6 http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq

Chybná iča dodavatele ve Věstníku skutečně jsou, např http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en/Form/Display/464739 obsahuje ičo 18829503 společnosti MIELE,spol. s r.o., ale jako vítěz je uvedena společnost WISS CZECH, s.r.o..
Pokud nadále máte nejasnosti, prosím o uvedení konkrétních chyb

4) Konzistentní jednání - viz často kladené dotazy, bod 2 http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq

5) kvalita dat na profilu - vycházíme z dat na akutálním profilu, kam dle metodiky MMR máte mít staré zakázky přeneseny. Dále viz http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=kvalita_dat_na_profilu

6) počet nabídek - tady uznáváme, že měřítko může být hrubé (ačkoliv cpv číselník má více než 8.000 položek a je často velmi detailní, jen není správně využíván), pokud u konkrétní zakázky soudíte, že průměrný počet nabídek nemohl být dosažen, doporučujeme takovou informaci uvést na webu. Za nás je takový postup zcela korektní a při prezentaci výsledků jej hodnotíme kladně.

7) ÚOHS - máte pravdu, grafika je neintuitivní. V zveřejněném hodnocení bude jasně označeno slovy ANO a NE.

8) hodnocení dodavatelů - částečně lze souhlasit (i když možnost vyloučení takového uchazeče zadavatel má, uvede-li ji do podmínek). Ostatně totéž co Vy píšeme i v dokumentaci na http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=hodnoceni_dodavatelu , ukazatel považujeme spíše za informativní, váhu v celkovém hodnocení má nastavenu pětkrát nižší než ostatní ukazatele.

9) poskytování informací - prověříme. pokud informace skutečně dorazily, tak se omlouvám, v zveřejněném hodnocení bude tato informace opravena.

doufám, že jsem uspokojivě odpověděl na vznesené připomínky, pokud je něco nadále nejasné, neváhejte mě kontaktovat.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
HS Bohumín - rekonstrukce garáží
Přestavba budov
4
Ø3 v odvětví
Bílovec IVC - přestavba VS na IVC, IV. etapa
Opravy a modernizace budov
11
Ø5 v odvětví
Zásahový požární automobil CAS 30 - S3VH
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
"Izolační dýchací přístroj vzduchový včetně komunikačního prostředku v masce" spolufinancované z Integrovaného operačního programu - opakované vyhlášení
Dýchací přístroje pro požárníky
2
Ø2 v odvětví
Zajištění provozního servisu (facility management služeb) pro objekt IBC MSK
Správa nemovitého majetku za odměnu nebo na základě smlouvy
6
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Tht Polička, s.r.o.
6 39 214 671
Technologie 2000 spol. s r.o. německy: Technologie 2000 Gmbh, francouzsky: Technologie 2000 S.a.r.l, anglicky: Technologie 2000 Comp.ltd.
4 24 649 557
Dräger Safety s.r.o.
5 21 566 056
Mžt Stavitelství, a.s.
1 19 486 913
Beskydská stavební, a.s.
1 15 812 545
Ostatní dodavatelé 25 90 483 089

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 211 366 614
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 467 602 827
Nákupy celkem 678 969 440

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Přenosné radiostanice TPH700 Bluetooth
Jediný dodavatel (technické důvody)
3 253 900
Přenosné radiostanice
Jediný dodavatel (technické důvody)
3 248 800
Ochranné masky k DP vč. klíčovacích jednotek
Jediný dodavatel (technické důvody)
3 245 976
Technické prostředky Dräger - náhradní díly, servis a revize
Jediný dodavatel (technické důvody)
1 194 773

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

48%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 23%
Zrušené zakázky 19%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,28

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 42)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 7% (3 z 42)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 42)
Chybné IČO dodavatele 17% (7 z 42)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 42)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 42)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 42)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (5 z 42)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

24%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 26% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,34 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 42)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 5% (2 z 42)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (2 z 42)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 42)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 42)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 42)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (6 z 42)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.