Nemocnice • 2015

Úrazová nemocnice v Brně

IČO 00209813

Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

11.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávky léčiv pro ÚN v Brně
Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
3
Ø3 v odvětví
ÚN v Brně – Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
3
Ø4 v odvětví
Dodávka stravy pro Úrazovou nemocnici v Brně
Vaření jídel
2
Ø2 v odvětví
„ÚN v Brně – rekonstrukce 7.NP budovy Ponávka 10 na lůžkovou jednotku traumatologie“
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
4
Ø4 v odvětví
ÚN v Brně, Koliště 41 - oprava a zateplení fasády, výměna oken a přístavba výtahu
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
K.e.i. Group, s.r.o.
1 66 000 000
Imos Brno, a.s.
1 59 380 619
Dora Gastro a.s.
1 49 092 500
Frama, spol. s r. o.
3 40 348 050
Ab Facility a.s.
1 26 952 334
Ostatní dodavatelé 12 34 119 812

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

70%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (1 z 8)
Necenová soutěž 100% (8 z 8)
Dělení zakázky na části 25% (2 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

36%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 275 893 316
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 871 677 684
Nákupy celkem 2 147 571 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 78%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

89%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,43

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 26% (5 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 11% (2 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 21% (4 z 19)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

54%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 89% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,61 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 19)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 19)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 19)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 19)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 19)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 19)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (2 z 19)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.