Městské části • 2016

Městská část Praha 12

IČO 00231151

Dobrý zadavatel. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek. O zakázky je dostatečná konkurence.

2.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Revitalizace objektu Základní školy profesora Švejcara v Praze 12
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Rekreační a kondiční areál RAK
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Revitalizace areálu Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk - druhé zadání
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy
Stavební práce
neuveden
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Brychtastav s.r.o.
1 29 831 382
Kyrastav spol. s r.o.
1 24 555 348
Zahradní Architektura Tábor s.r.o.
2 23 101 962
Tsb spol.s r.o.
2 21 030 956
Polabská stavební Cz, s.r.o.
2 13 796 797
Ostatní dodavatelé 19 114 957 121

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

88%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 65% (11 z 17)
Necenová soutěž 12% (2 z 17)
Dělení zakázky na části 47% (8 z 17)
Elektronická aukce 12% (2 z 17)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 81%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
"Dodávka hardware, software a implementace"
Předchozí zakázka bez nabídek, Předchozí zakázka bez nabídek
7 302 120

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

57%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 19%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,73

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 4% (1 z 27)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 27)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 27)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 27)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 27)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 27)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 27)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 22% (6 z 27)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 27)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 4% (1 z 27)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 7% (2 z 27)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 27)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 27)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (2 z 27)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (4 z 27)