Městské části • 2018 • předchozí hodnocení

Městská část Praha 12

IČO 00231151

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nová radnice
Výstavba administrativních budov
5
Ø7 v odvětví
Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ Angel v Praze 12
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům č.p. 216
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a odvodnění komunikace v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářova
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T.G.M V Praze 12
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
KLEMENT a.s.
1 218 851 769
GEOSAN GROUP a.s.
1 218 851 769
ZENOVA services s.r.o.
7 13 848 175
WAREX spol. s r.o.
1 12 989 800
HLZ a.s.
1 8 316 985
Ostatní dodavatelé 7 42 751 189

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

88%
průměr 65%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
"Dodávka hardware, software a implementace"
Předchozí zakázka bez nabídek
7 302 120

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 29% (4 z 14)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)