Státní správa • 2015

Centrum služeb pro silniční dopravu

IČO 70898219

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění výroby chráněných tiskovin
Ceniny
4
Ø4 v odvětví
Nákup motivačních předmětů BESIP
Informační a propagační výrobky
4
Ø4 v odvětví
Zajištění výroby nechráněných tiskovin - opakované zadání
Tiskařské výrobky a související produkty
2
Ø3 v odvětví
Zajištění výroby tiskovin
Tiskařské a související služby
3
Ø4 v odvětví
Rámcová smlouva na nákup výstrojního vybavení
Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Creativedreams s.r.o.
1 104 000 000
Rebound, s.r.o.
2 23 466 666
Speed Press Plus a.s.
1 16 500 000
Dtp centrum, v.o.s.
1 10 666 666
Garamon, s.r.o.
1 10 666 666
Ostatní dodavatelé 19 25 971 881

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 43% (3 z 7)
Necenová soutěž 71% (5 z 7)
Dělení zakázky na části 43% (3 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 191 271 886
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 134 124 883
Nákupy celkem 325 396 768

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 61%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 22%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,71

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 25)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 48% (12 z 25)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 25)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 25)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 25)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 25)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 25)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 25)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

62%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 8% (2 z 25)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 25)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 25)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 25)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 25)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 25)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 24% (6 z 25)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.