Malá města • 2016

Město Žacléř

IČO 00278491

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební práce - Komunikační spojení mezi partnerskými obcemi Lubawka - Žacléř
Práce na opravě silnic
7
Ø5 v odvětví
Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou, 2. etapa
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
4
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti mateřské školky v Žacléři, ul. Boženy Němcové k.ú. Žacléř
Tepelné izolace
4
Ø6 v odvětví
Dodávka zahrady - Krakonošova zahrádka v MŠ Pohádka
Vybavení hřišť
3
Ø4 v odvětví
Dodávka zahrady - MŠ Na Pilíři
Vybavení hřišť
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Sovis Cz, a.s.
4 12 863 441
Bak stavební společnost, a.s.
3 10 059 186
Chlumecká průmyslová s.r.o.
1 3 996 884
Gras Spol s.r.o.
1 3 806 503
Gardenline s.r.o.
1 3 722 798
Ostatní dodavatelé 1 2 969 870

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (4 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 27% (3 z 11)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

83%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 9% (1 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 27% (3 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 11)