Státní firmy • 2015

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

IČO 48172928

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů.

20.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: "Skupinový projekt Metuje, Kanalizace Hronov - Zbečník"
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
11
Ø5 v odvětví
PROVOZNÍ STŘEDISKO VAK, ul. Soukenická, Broumov
Stavební práce na průmyslových budovách
2
Ø3 v odvětví
"Prodloužení kanalizace Teplice nad Metují - Horní Teplice"
Stavební práce na výstavbě kanalizace
18
Ø5 v odvětví
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Elektrická energie
3
Ø4 v odvětví
Dodávka kombinovaného vozu na čištění kanalizací s recyklací
Motorová vozidla pro zvláštní účely
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vces a.s.
1 41 655 409
Swietelsky stavební s.r.o.
1 19 197 240
Mobiko plus a.s.
3 18 306 091
Čez Prodej, s.r.o.
1 10 787 121
Arte spol.s r.o
1 8 940 500
Ostatní dodavatelé 3 3 936 245

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 25% (1 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 102 822 607
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 358 771 393
Nákupy celkem 461 594 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Kanalizace, Nový Hrádek, Rokolská a Náchodská ul. - jednací řízení bez uveřejnění
Dodatečné práce
398 890
Stavební úpravy kanalizace, silnice II/567, Hronov - jednací řízení bez uveřejnění
Dodatečné práce
345 486

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (5 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (2 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

55%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 75% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,07 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (2 z 10)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.