Malá města • 2016

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČO 00304271

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Oprava ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Energetické úspory v ZŠ Videčská Rožnov p. Radhoštěm
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
"Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 1,031 – 1,321" a "Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 0,800-1,031"
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm
Služby související s likvidací odpadů a odpady
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Repont s.r.o.
6 31 053 364
Cobbler s.r.o.
1 17 487 987
Commodum, spol. s r.o.
2 11 970 402
Ing. Jan Panc
2 9 840 000
Radekov spol. s r.o.
2 7 255 771
Ostatní dodavatelé 9 21 001 301

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

91%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Energetické úspory v ZŠ Videčská Rožnov pod Radhoštěm
Dodatečné práce
1 675 393
Lávka přes řeku Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm
Dodatečné práce
480 246
Lávka přes řeku Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm
Dodatečné práce
48 104
Lávka přes řeku Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm
Dodatečné práce
48 104

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,43

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 22)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 68% (15 z 22)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 22)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 22)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 22)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 22)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 22)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 45% (10 z 22)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 22)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 22)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 9% (2 z 22)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 22)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 22)
Dar od dodavatele politickým stranám 18% (4 z 22)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 9% (2 z 22)